hunabku.be_training_workshops_opleiding

Trainingsgeschiedenis

Basis onderwijs

Basisschool As - Weerbaarheidsatelier - 6 - 12 jarigen
Basisschool Sint Joris Alken - Weerbaarheidsatelier - 6 - 12 jarigen

Middelbaar onderwijs

Technisch Instituut - Sint Jozef Bilzen - initiatie zelfverdediging - 18 jarigen

Zelfverdedigingscursus

Zelfverdediging Vrouwen - Hoeselt
Zelfverdediging Meisjes 12 - 18 jaar - Internaat Zandberg Hasselt
Zelfverdediging - Senioren - As
Weerbaar en veilig over straat voor senioren - Lokaal Dienstencentrum Ellips

Groepstrainingen jeugd

Rots & Water - Niet begeleide minderjarige asielzoekers - Rode kruis opvangcentrum Lanaken
Weerbaarheidstraining 6 - 14 jarigen - Hoeselt
Weerbaarheidstraining 6 - 14 jarigen - Hasselt

Training Sociale organisatie

Zachte controle technieken - Rode Kruis Opvang centrum Lanaken
Preventie van en omgaan met geweld in de gezondheidszorg - WZC Arcus Brussel
Weerbaarheid op de werkvloer - Cleaning At Home Brussel

Teambuilding

Teambuilding - Inburgering Limburg
Teambuilding - Escape Events


Training, workshops,... op maat

Elke training wordt volledig afgestemd op uw noden en wensen. Op die manier wordt elke workshop een boeiende interactieve trainingdie maximaal aansluit op uw vragen. Zodat u, na deze workshop, beschikt over handige inzichten en praktische handvatten om een veranderingsproces in beweging te zetten.
Op deze pagina kan u meer informatie vinden over de inhoud.
Nog vragen? Kijk verder op deze website voor meer informatie of neem contact met ons op.

Zie hier een overzicht van mensen, bedrijven en organisaties die naar grote tevredenheid en met succes deel hebben genomen aan de trainingen van HUNAB'KU.

Psychofysieke weerbaarheid en zelfverdediging

Kinderen en jongeren
Volwassenen
Vrouwen
+55 jarigen en senioren

Innerlijke rust

Meditatieve gezondheidsbewegingen

Social (profit) sector

Omgaan met agressie in de sociale sector

Onderwijs

De kracht van de leraar is zijn rust
Omgaan met agressie in de klas


Psychofysieke weerbaarheidstraining en zelfverdediging

Kinderen en jongeren
Kinderen met een postief zelfbeeld groeien op tot zelfzekere volwassenen. Kinderen en adolescenten die met een onveiligheidsgevoel kampen of die hun positief zelfbeeld willen waarborgen, kunnen bij HUNABKU terecht.

Wij stellen een reeks workshops psychofysieke weerbaarheid voor kinderen en adolescenten (4 jaar tot 18 jaar) samen. De basis is goed afgestemd op de leefwereld van de kinderen en wordt ondersteund door verschillende zelfverdedigingstechnieken.
Weerbaarheid voor kinderen en jongeren omvat

aarden en gronden met behulp van ademhalingsoefeningen,
eigen instinct oproepen en versterken,
alertheid in stress- en noodsituaties opwekken,
op een assertieve manier de eigen grenzen aangeven,
fysieke zelfverdediging, geïnspireerd door oosterse gevechtstechnieken.

Terug naar overzicht

Volwassenen
uitleg

Terug naar overzicht

Vrouwen
Zondagnamiddag in een rustig cafe: een jonge vrouw zit alleen aan een tafeltje te genieten van een capuccino bij een goed boek. Er komt een man binnen. Hij komt naar haar tafeltje toe en vraag: "Mag ik erbij komen zitten?". Een rollenspel uit onze workshop voor vrouwen gegrepen.

Wat op het eerste zicht banaal lijkt, is voor veel vrouwen in realiteit een kleine nachtmerrie: eindelijk een keer rust en meteen weer aangeklampt.

Tijdens deze weerbaarheidscursus leren vrouwen, zonder "Maar" of "Waarom" 'Neen' te zeggen. Maar al te vaak spelen zogenaamde goede manieren veel vrouwen parten. Vaak steekt een wroeging meteen de kop op als een vrouw haar grenzen stelt. En het gaat nog verder: "meisjes slaan niet" en "vrouwen verweren zich niet". Wat in een café onschuldig begint, eindigt in weerloosheid in (levens)bedreigende situaties.

In rollenspelen betreffende alledaagse situaties, wordt de waarneming van en gevoeligheid voor (in meer of mindere mate) gevaarlijke situaties versterkt. Veel vrouwen worden hierdoor verrast, ze hadden niet verwacht dat ze net een typische slachtofferrol aannemen. Het gaat er om techniek en verstand te laten samenwerken wat betreft de weerbaarheid van vrouwen.
Daarmee onderscheidt ons aanbod zich van andere zelfverdedigingscursussen voor vrouwen.

Terug naar overzicht

+ 55 Jarigen en senioren
Steeds meer ouderen worden het slachtoffer van geweld. Hierdoor durven ze als het avond wordt vaak niet meer alleen de straat op. Zelfs het wachten bij de bushalte boezemt angst in.
Maar de senioren hoeven niet langer bij de pakken te blijven zitten.

De weerbaarheidstrainingen van HUNAB'KU zijn een lichamelijke en geestelijke training (geen sport) om uw zelfvertrouwen en veiligheid te vergroten.
De volgende onderwerpen komen aan bod in de cursus:
•stevig staan
•houding en ademhaling
•eigen kracht
•stemgebruik
•basis zelfverdedigingstechnieken

Alle vrouwen en mannen boven de vijfenvijftig zijn welkom. Er wordt rekening gehouden met eventuele blessures en handicaps. U hoeft geen goede conditie te hebben om aan deze cursus deel te nemen. Het gaat altijd om de mogelijkheden die u hebt. Het doel is om (nog) weerbaarder te worden dan u nu al bent.

Naast weerbaarheid en zelfverdediging bevordert deze workshop het lichaam: ook de spieren, een betere balans, conditieverbetering, coördinatieverbetering, flexibiliteit,... En vergeet ook hierbij de de mentale aspecten ; omgevingsbewustzijn, zelfbewustzijn, stressvermindering,... niet.

Terug naar overzicht

Innerlijke rust

Meditatieve gezondheidsbeweging
In de workshop gaat het om het stimuleren en positief bekrachtigen van de vitale innerlijke energie door middel van bewuste ademhaling en ontspannende lichaamsbewegingen.  Het biedt een mogelijkheid om je gezondheid te behouden en versterken of om deze stap voor stap te herwinnen. Via deze gemakkelijke oefeningen kan je opnieuw contact te maken met jeugdige veerkracht en je kracht leren beheersen en richting geven.

Terug naar overzicht

Social (profit) sector

Omgaan met agressie in de sociale sector
Al te vaak wordt er vanuit gegaan dat professionals specialisten zijn in hun vak. Ze beschikken over een gedegen opleiding, bouwen praktijkervaring op, blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via bijscholingen,… Doch plots worden ze geconfronteerd met een bedreigende situatie, een verbaal zeer agressieve cliënt of een moeilijk beheersbare (groep) leerling(en). Hoe ga je hier mee om?
Naast de beroepsspecifieke kennis, houding en vaardigheden is ook het mentale aspect belangrijk om optimaal in deze situaties te presteren. Net zoals kennis en vaardigheden kunnen ook deze mentale 'skills' getraind worden… zodat professionals hun potentieel volledig kunnen gebruiken en optimaal kunnen presteren binnen hun eigen mogelijkheden.

Deze workshop is voor sociale hulpverleningsteams of groepen van personeelsleden die dagelijks in contact komen met ‘moeilijker clienteel’ (OCMW’s, gemeentediensten, verpleegkundigen…).

Verbale en fysieke agressie in de hulp- en dienstverlening vormt in toenemende mate een probleem in onze samenleving. Denk maar aan al de verhalen van de dienst- en hulpverleners die belaagd werden in het nieuws. Ook andere minder op de voorgrond komende agressie vormt een probleem; seksueel getinte of denigrerende opmerkingen.

“Voorkomen is beter dan genezen” is een veel gehoorde term. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Iedereen zoekt het antwoord op de vragen als: hoe hou je als organisatie, als team en als individueel teamlid agressie uit je dienst- of hulpverlening? Wat kunnen wij beter doen in de toekomst? Hoe zetten wij deze negatieve ervaring om in iets positiefs?

HUNAB'KU biedt u en uw team met deze workshop:
•een theoretisch overzicht in de verschillende soorten aggressie.
•inzicht in het 'hoe en waarom' mensen agressie gebruiken in de sociale sector.
•praktische handvatten om agressie te voorkomen en om er goed mee om te gaan wanneer het zich toch voordoet.
•Een set "Mentale vaardigheden", onder andere:
•"aarden" en "gronden" met behulp van ademhalingsoefeningen.
•alertheid te ontwikkelen voor stress- en noodsituaties.
•beheerst en adequaat te reageren in stress- en noodsituaties.

Terug naar overzicht

Onderwijs

De kracht van de leraar is zijn rust
Als leerkracht geef je les, je staat in je groep, je begeleidt en coacht hen, voorkomt of lost (groeps)problemen op. Je doet alles in het teken van "goed voor de sterken, sterk voor de zwakken". Dit alles vraagt om zelf stevig in je schoenen te staan.
In deze krachtig positieve workshops ligt de nadruk op lesgeven en klasgroepsmanagement vanuit een rustige basishouding. Uiteraard worden er linken gelegd met assertiviteit, verbale communicatie, wat stress met je lichaam doet en hoe je lichaam te ontspannen. Doelstelling. Na deze workshop ben jij beter in staat om jezelf in deze rustige basishouding te aarden en je klasgroep op een positief assertieve wijze te benaderen.

Terug naar overzicht

Omgaan met agressie in de klas
Een boeiende interactieve training. Met theoretische duiding – de soorten agressie en de verschillende voorkeursstrategieën die mensen hanteren wanneer ze geconfronteerd worden met agressie. Oefeningen: gepast omgaan met agressie. Nadruk op eerst in je basisaarding/rust komen en vandaar uit werken aan een preventieve en communicatieve aanpak, aangepast aan de fase in de opbouw van agressie en de soort agressie. Doelstelling: Na deze workshop handige inzichten en praktische handvatten rijker zijn om agressie te voorkomen en om er goed mee om te gaan wanneer het zich toch voordoet.

Terug naar overzicht