hunabku.be_weerbaarheid

Weerbaarheid

Weerbaar zijn betekent dat je op een passende manier kunt opkomen voor jezelf. Niet iedereen kan dat even goed. In weerbaarheidstrainingen kun je je weerbaarheid vergroten. Hier leer je effectief te reageren op grensoverschrijdend gedrag. Een grotere weerbaarheid kan machtsmisbruik of geweldservaringen voorkomen.

Iedereen kan deelnemen aan een training weerbaarheid. Wel zijn de trainingen gericht op verschillende doelgroepen. Het is belangrijk dat elke weerbaarheidstraining op maat wordt gemaakt voor de specifieke groep.

Wat houdt een training weerbaarheid in?
In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Je leert gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor jezelf, te oefenen met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties.
De trainingen zijn meestal kortdurende, afgeronde cursussen.

Elementen van een weerbaarheidstraining zijn:
  • praten
  • confrontatietechnieken of deëscalatie
  • houding en uitstraling
  • vluchten of weggaan uit de situatie
  • hulp vragen (en bieden)
  • fysieke zelfverdediging

Het kenmerkende van weerbaarheidtrainingen is de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Dit gaat gepaard met het leren herkennen van onveilige situaties en het voelen en versterken van je eigen kracht. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidtrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Tot slot, in weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressiebeheersing en vechtsporten. De oefeneningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. Je kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursisten. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.

Kijk verder op deze website voor meer informatie of neem contact met ons op.