hunabku.be_zelfverdediging

Zelfverdediging

Steeds vaker worden we, zowel thuis als op straat, met agressie geconfronteerd. Hierdoor zijn we argwanender naar onze medemens en voelen we ons minder veilig.
Veiligheid is dan ook een begrip waar iedereen behoefte aan heeft. Als deze in het geding komt zullen mensen naar handvatten zoeken om daar mee om te kunnen gaan. Zelfverdediging kan hierin een oplossing bieden en hier kan HUNAB'KU mee helpen. Natuurlijk is fysieke zelfverdediging niet in alle situaties de ideale oplossing. Maar het biedt wel een gerechtvaardigde keuzemogelijkheid.
Wanneer je in een ongewenste situatie terecht komt, ben je uiteindelijk zelf de sleutel tot succes om uit deze situatie weg te komen. Uiteraard kun je vluchten of hulp halen bij omstanders, maar in het ergste geval sta je er alleen voor. Om jou in deze gevallen te helpen bieden wij onze zelfverdedigingscursus aan, dit voor jong en oud.

Zelfverdediging staat voor: "Handelingen verrichten waarbij je jezelf of anderen verdedigt".
Verdedigen kan heel breed worden geïnterpreteerd, zo kan een aanval ook een verdediging zijn. Er worden je dus zowel aanvals- als verdedigingstechnieken aangeleerd. Deze technieken zijn gebaseerd op instinctief handelen, waardoor je niet hoeft na te denken wanneer je iets overkomt. Je kunt jezelf of anderen meteen beschermen. Naast fysieke weerbaarheid wordt er ook altijd aandacht besteed aan je mentale weerbaarheid, je houding en je stem gebruik. Dankzij deze totaal aanpak sta je niet alleen steviger in je schoenen als het er op aan komt, maar je krijgt ook veel meer zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is de basis.
Uiteindelijk bepalen de omstandigheden en de kwaliteiten van de persoon het succes van de verdediging.

Beroepsgroepen

Tegenwoordig krijgen steeds meer beroepsgroepen (onderwijzend personeel, opvoeders, hulp- en zorgverleners, onthaalmedewerkers,...) te vaak te maken met agressie en zelfs fysiek geweld. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat zij zelf in een slachtofferrol komen te vallen.
Wij leren de (zachte controle) technieken van zelfverdediging aan, gebaseerd op reële werksituaties. Daarnaast besteden wij ruim aandacht aan manieren om je mentale weerbaarheid te vergroten. Tijdens momenten van agressie en fysiek geweld moet je als professional immers ook om kunnen gaan met een veelvoud aan emoties. Zoals angst, boosheid, frustratie maar ook verdriet en onmacht.
Wij leren je zelfverdedigingstechnieken aan gebaseerd op instinctief handelen in combinatie met het mentale aspect. Zodoende ben je weerbaar als het er op aankomt, maar ook daarna als je deze negatieve ervaring moet verwerken.
In onze trainingen houden wij rekening met de geldende wet -en regelgeving binnen jouw werksituatie.
Kijk verder op deze website voor meer informatie of neem contact met ons op.